Гледай Добави
Търсене      

Тълкувание на Десетте Заповеди на Постхуманизма - Interpretation of the Commandments of Posthumanism

https://stamat.org/ Всеки Логически разсъждаващ Човек трябва да знае методите, с които Илюминатите властват над Цивилизацията. Основният метод, посредством който се осъществява властването над Човечеството, е вграден в правно-политическата доктрина от Хегеловата диалектика и най-ясно се изразява като: „проблем – реакция – промени“. Нека поясним: най-висшите степени от Древната Тайна Ложа на Илюминатите, посредством Тайните и Специалните служби или чрез създадените от тях навсякъде по Света терористични организации, систематично планират и провеждат Активни мероприятия, за да предизвикват определен несъществуващ преди това нравствен, Социален, Религиозен или международен политически или военен конфликт, който поражда предварително разчетена и канализирана от тях Обществена реакция, като по такъв начин Обществото уж от само себе си достига до желаните и търсените от Господарите му промени! Друг метод за управление на Цивилизацията е противопоставянето на различни Обществени групи, Етноси, Раси, Култури, Народи и Религии една срещу друга по формулата: „Разделяй и владей“! Официално тази фраза, отразяваща метода за властване над Обществата, се приписва на Филип ІІ-ри Македонски (382–336 г. пр. Христа). В действителност, обаче, Филип Македонски просто разкрил и разпространил всред висшата управленска каста Масонския метод „divide et impera“, знанието за който бил получил посредством Питагорейската ученическата последователност. Масонският прийом „разделяй и владей“ се използва навсякъде по Света, а доказателства за прилагането му можем да открием в продължение на цялата история от Древността, та чак до наши дни. За да повишат ефективността на процесите по инжениране и управление на Цивилизацията, Илюминатите почти винаги използват едновременно и двата способа, както метода на противопоставянето „разделяй и владей“, така и правно-политическата доктрина от Хегеловата диалектика. В съвремието, прилагането на методите за контрол е повече от видно при създаването на Украинско-Руската война и подклаждането на конфликта с Китай от страна на Пентагона, НАТО, ЦРУ, съвместно с другите Западни Тайни служби, както и от небивалата енергийна криза в Европа предизвикана от Американската Президентска администрация, която въведе античовешки Икономически санкции между Държавите-Корпорации и взриви газопровода "Северен поток 2"! Дали още една зима на тъмно и студено ще изцели и отвори очите на ослепелите от Масонската масмултимедийна пропаганда Европейци и ще им покаже, че ВЛАДЕТЕЛИТЕ на САЩ НЕ СА ТЕХНИ СЪЮЗНИЦИ, А СА ВРАГОВЕТЕ В КЪРВАТА ДРАМА, СЪЗДАДЕНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ДРЕВНАТА ТАЙНА ЛОЖА НА ИЛЮМИНАТИТЕ??!! СТАМАТ
плоскатаземя СТАМАТ зететика зететичен уникалнитекнигинастамат илюминати масони трансцендентален небеснататвърд творецът творение flatearth stamat zetetic uniquebooks creator creation illuminati freemasons thefirmament transcendental Тълкувание Десетте Заповеди Постхуманизма Interpretation the Commandments Posthumanism ploskatazemyastamatzetetikazetetichenunikalnitekniginastamatilyuminatimasonitranstsendentalennebesnatatvurdtvoretsuttvorenieflatearthstamatstamatzeteticuniquebookscreatorcreationilluminatifreemasonsthefirmamenttranscendentaltulkuvanienadesettezapovedinaposthumanizmainterpretationofthecommandmentsofposthumanism

Коментари (0)

Влез в профила си или се регистрирай, за да коментираш.
 
02.03.2023 г.
Категории: Документални
Добавено в любими: 0