Гледай Добави
Търсене      

Advertising / За реклама

Standard formatsFixed cost per 1000 impressions (CPM)


Header Banner 728 x 90 - EUR 5 - 1000 impressions (at the top of the site / above the videos)
Banner 160 x 600 - EUR 4 - 1000 impressions (side menu on the right)
Banner 300 x 250 - EUR 5 - 1000 impressions (to the right of the videos)
Footer Banner 980 x 90 - EUR 4 - 1000 impressions (at the bottom of the site)
Header Banner 980 x 90 - EUR 5 - 1000 impressions (at the top of the site / above the videos)
Banner 468 x 60 - EUR 3 - 1000 impressions (below the videos)
Background - EUR 7 - 1000 impressions (all pages)
Text ad - EUR 1 - 1000 impressions (below the videos)

Fixed daily price


Header Banner 728 x 90 - EUR 30 ~ 80,000 impressions (at the top of the site / above the videos)
Banner 160 x 600 - EUR 25 ~ 80,000 impressions (side menu on the right)
Banner 300 x 250 - EUR 30 ~ 80,000 impressions (to the right of the videos)
Footer Banner 980 x 90 - EUR 25 ~ 80,000 impressions (at the bottom of the site)
Header Banner 980 x 90 - EUR 30 ~ 80,000 impressions (at the top of the site / above the videos)
Banner 468 x 60 - EUR 3 ~ 80,000 impressions (below the videos)
Background - EUR 35 ~ 80,000 impressions (all pages)
Text ad - EUR 1 ~ 80,000 impressions (below the videos)


Rich MediaOthers


Make an inquiry through our contact form and we will select the best offer for you specially.
We also offer the opportunity to add formats of your choice:
Video Pre-roll and others.

Conditions


Prohibited content:
 • Pornography
 • Discriminatory Practices
 • Drugs & Drug-Related Products
 • Unsafe Supplements
 • Weapons, Ammunition, Explosives
 • Third-Party Infringement
 • Disrespectful or Excessively Violent Content
 • Animal Cruelty

Order an advertisement using the form below.

After completing your order, a contact person will reach you to ask for more details.

If your advertising campaign is approved, you will receive login credentials for an ad management platform where you can monitor your campaigns.

In case the aforementioned conditions for eligibility are not met, you will receive a full refund.

Please contact us for questions and additional information.Стандартни форматиФиксирана цена на 1000 импресии (CPM)


Header Banner 728 x 90 - 5 лв. - 1000 импресии (в горната част на сайта / над клиповете)
Banner 160 x 600 - 4 лв. - 1000 импресии (страничното меню вдясно)
Banner 300 x 250 - 5 лв. - 1000 импресии (вдясно от клиповете)
Footer Banner 980 x 90 - 4 лв. - 1000 импресии (в долната част на сайта)
Header Banner 980 x 90 - 5 лв. - 1000 импресии (в горната част на сайта / над клиповете)
Banner 468 x 60 - 3 лв. - 1000 импресии (под клиповете)
Фон - 7 лв. - 1000 импресии (всички страници)
Text ad - 1 лв. - 1000 импресии (под клиповете)

Фиксирана дневна цена


Header Banner 728 x 90 - 30 лв. ~ 80 000 импресии (в горната част на сайта / над клиповете)
Banner 160 x 600 - 25 лв. ~ 80 000 импресии (страничното меню вдясно)
Banner 300 x 250 - 30 лв. ~ 80 000 импресии (вдясно от клиповете)
Footer Banner 980 x 90 - 25 лв. ~ 80 000 импресии (в долната част на сайта)
Header Banner 980 x 90 - 30 лв. ~ 80 000 импресии (в горната част на сайта / над клиповете)
Banner 468 x 60 - 3 лв. ~ 80 000 импресии (под клиповете)
Фон - 35 лв. ~ 80,000 импресии (всички страници)
Text ad - 1 лв. ~ 80 000 импресии (под клиповете)


Rich MediaДруги


Направете запитване чрез контактната ни форма и ще изградим най-добрата оферта специално за вас.
Предлагаме и възможност да добавим формати по ваш избор:
Video Pre-roll и други.

Условия


Забранено съдържание:
 • Порнография
 • Дискриминация
 • Наркотици и свързани с наркотици продукти
 • Небезопасни добавки
 • Оръжия, боеприпаси, експлозиви
 • Нарушение към трета страна
 • Неуважително или прекалено насилствено съдържание
 • Жестокост към животни

Поръчайте рекламни услуги чрез формата по-долу.

След като завършите поръчката си, лице за контакт ще се свърже с вас, за да поиска повече подробности.

Ако вашата рекламна кампания е одобрена, вие ще получите идентификационни данни за вход за платформа за управление на реклами, където можете да наблюдавате кампаниите си.

В случай че гореспоменатите условия за допустимост не са изпълнени, ще получите пълно възстановяване на заплатената сума.

Моля, свържете се с нас за въпроси и допълнителна информация.